top of page

Slovensko združenje za ohranitveno kmetijstvo

Periška cesta 12,

1261 Ljubljana-Dobrunje

e-mail: drustvo.szoort@gmail.com

Slika_11.jpg

Naša Zgodba

V Slovenskem združenju za ohranitveno kmetijstvo (SZOK) si vse od ustanovitve leta 2015 prizadevamo k večji prepoznavnosti koncepta ohranitvenega kmetovanja in njegovi uveljavitvi v splošni kmetijski praksi. Danes Združenje šteje preko 60 članov z območja celotne Slovenije in različnih interesnih skupin oz. profilov; od Univerzitetnih profesorjev, kmetijskih svetovalcev in sodelavcev drugi strokovno-raziskovalnih institucij ter nenazadnje kmetov, ki jih je v naši sredini največ. 

 

Pri svojem delu sledimo ciljem podajanja interdisciplinarnih znanj in izmenjave izkušenj, organizaciji različnih dogodkov ter aktivnosti za člane, predstavitev namenjenim kmetijski stroki in širši javnosti ter splošni promociji ohranitvenega kmetijstva.

Od leta 2018 je SZOK tudi član evropskega združenja za ohranitveno kmetijstvo (European conservation agriculture federation - ECAF), ki združuje sorodna Združenja iz več kot 16 držav članic EU in tudi širše. Leta 2019 smo imeli v Ljubljani priložnost gostiti letno skupščino ECAF. Ob tej priložnosti smo v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani organizirali odmevno odprto konferenco z naslovom »Ohranitveno kmetijstvo – temelj trajnostnega kmetijstva« v okviru katere smo k sodelovanju povabili več pomembnih visokih gostov in tujih predavateljev. Omenjeni dogodek je v javnosti naletel na velik odziv in s tem pripomogel k prepoznavnosti naše dejavnosti in stopnjevanju naših prizadevanj na državnem nivoju.

V Sloveniji smo prepoznani kot kredibilen sogovornik glede vprašanj prihodnjih usmeritev slovenskega kmetijstva in skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in drugimi deležniki tvorno sodelujemo pri oblikovanju ukrepov Skupne kmetijske politike. Aktivnosti združenja segajo tudi na področje strokovnih in znanstvenih raziskav, saj smo vključeni tudi v več mednarodnih in domačih raziskovalnih projektov.

Upravni odbor

bottom of page