top of page

Priložnostih/možnostih za trajnostno rabo tal v Evropi


Zanimivi članki na temo ohranitvenega kmetijstva in še posebej o priložnostih/možnostih za trajnostno rabo tal v Evropi.


https://easac.eu/publications/details/opportunities-for-soil-sustainability-in-europe/

1 view0 comments
bottom of page