top of page

Trajnost: zakaj oranje škodi in zakaj potrebujemo več ohranitvenih kmetijPri konvencionalnem kmetijstvu z oranjem prihaja do degradacije tal, z ohranitvenim kmetijstvom pa kakovost in živost tal nenehno izboljšujemo, s tem pa ceneje dosegamo velike pridelke.


Vprašanje je, kako pridemo do kmetijstva, ki bi potrebovalo manj gnojil in energije, hkrati pa naravi in okolju povrnilo večjo moč za samouravnavanje. Med drugim naj bi to omogočalo ohranitveno in regenerativno kmetijstvo, ki se v svetu uveljavljata zadnjih 50, pri nas pa dobrih 20 let. Oba pristopa sta trajnostna in krožnogospodarska. Pri obeh gre za obdelavo tal brez oranja, drugo pomembno pravilo pa je, da mora biti vsaj 30 odstotkov površine tal stalno pokrite praviloma z rastlinskimi ostanki tudi čez zimo, torej od žetve do nove setve.


Več na povezavi tukaj

65 views0 comments

Comentários


bottom of page