top of page

Objava članka "Nature's laws of declining soil productivity and Conservation Agriculture"

Na povezavi lahko preberete najnovejši pregledni članek o ohranitvenem kmetijstvu, ki je bil objavljen v znanstveni reviji Soil Security. V njem vodilni praktiki in teoretiki s področja ohranitvenega kmetijstva razmišljajo o pomenu ohranitvenega kmetijstva za trajnostno rabo tal in stabilno kmetijsko pridelavo. V nadaljevanju objavljamo povzetek članka:


" Tla so ključnega pomena za kmetijstvo in naravne ekosisteme ter jih je treba varovati in spoštovati načela narave. Cilj tega članka je razumeti, kako narava upravlja z viri, in opisati upravljanje 'žive prsti' in njene produktivnosti ter uporabiti naravne zakone kot smernice za upravljanje tal. Te smernice so temelj sodobnih sistemov ohranitvenega kmetijstva (CA), za katere so značilna tri načela: neprekinjeno brez ali minimalno motenje tal, stalna pokritost tal z biomaso in biotska raznovrstnost v kolobarjenju, ki vsa tvorijo osnovo za zaščito tal pred degradacijo in za ohranjanje produktivnosti. Zgodovinsko gledano je obdelava tal veljala za nujno sestavino kmetijstva, vendar je glavni vzrok za degradacijo tal. Kmetijstvo, ki temelji na obdelovanju tal, z golimi tlemi in slabo raznolikostjo posevkov, krši naravne zakone produktivnosti tal. Razlogi za obdelavo tal so predvsem v kratkoročnem uspehu in udobju upravljanja kmetije. Negativni vplivi obdelave tal na zdravje in delovanje tal se lahko zdijo nepomembni. Vendar pa njihovi kumulativni učinki sčasoma povzročijo veliko degradacijo tal in izgubo produktivnosti. Obdelovanje tal v kakršni koli obliki in intenzivnosti uničuje biološke, fizikalne, kemične in hidrološke lastnosti tal. Mehanske obdelave tal (kot jo izvaja človek - op. dr. Rok Mihelič) v naravnih ekosistemih ni. V sistemih CA se posnemajo naravni pogoji, ki ponujajo podobno produktivnost, gospodarske in okoljske koristi velikim in malim lastnikom zemljišč po vsem svetu. V letih 2018/19 se je CA izvajal na več kot 205 milijonih hektarjev v več kot 100 državah. Vplivi podnebnih sprememb in obdelave tal na proizvodnjo hrane in degradacijo okolja zahtevajo uporabo na naravi temelječih rešitev, kot je ohranitveno kmetijstvo."

49 views0 comments

Comments


bottom of page