top of page

Nekateri rezultati dolgoletnega poskusa "TillComp" na Biotehniški fakulteti

Slovenski raziskovalci z Biotehniške fakultete UL, Oddelka za agronomijo so objavili znanstveni članek o raziskavi v kateri so preučevali spremembe v tleh (organska snov, pH, topne oblike C in N), ki so bile določene po 20 letih trajanja poljskega poskusa v Ljubljani (UL BF, raziskovalno polje TillComp). Poskusu, ki poteka od leta 1999, je namenjen primerjavi vpliva obdelave tal (preorana proti NT) in štirih načinov gnojenja (nič, NPK, kompost in NPK+kompost) na različne eksperimentalne parametre in posledične spremembe talnih razmer na mikrobne združbe.

NT je znatno povečal vsebnost organske snovi v tleh SOC (na globini 0-10 cm), s povprečno razliko 0,6-1,3 % SOC, odvisno od gnojenja. Povečala se je tudi količina celotne mikrobne biomase (približno 200 kg/ha več mikrobnega biomasnega-C na NT), ni pa se povečalo razmerje med glivami in bakterijami, kar nekateri navajajo kot značilnost sistema NT.


Funkcionalna sestava denitrifikatorjev je pokazala višje razmerje nosZI/nosZII v NT v primerjavi s konvencionalno obdelavo tal, kar kaže na možnost denitrifikacije in tvorbe N2O. Vendar bi bilo treba izvajati vzporedno tudi meritve emisij N2O na polju v daljšem časovnem obdobju, da bi se lahko povezalo podatke med genetskim potencialom tal in dejanskim nastajanjem N2O.


O avtorjih:

  • Članek je nastal pod vodstvom prof. dr. Marjetke Suhadolc, ki vodi talni mikrobiološki laboratorij na katedri za pedologijo in varstvo okolja oddelka za agronomijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani.

  • Anton Govednik je doktorski študent pri prof. Suhadolc

  • Živa Potočnik je magistrirala pri prof. Suhadolc; za magistrsko delo je prejela Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete za leto 2022. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=136963.

  • Doc. Dr. Klemen Eler, zaposlen na oddelek za agronomijo BF, na katedri za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko

  • Doc. dr. Rok Mihelič, zaposlen na oddelek za agronomijo BF, na katedri za pedologijo in varstvo okolja64 views0 comments

Comments


bottom of page