top of page
Agricultural Fields

Razvijamo ohranitveno kmetijstvo.

Slovensko združenje za ohranitveno kmetijstvo SZOK / V združenju se zavzemamo za trajnostni razvoj kmetijstva.

Poslanstvo društva
1. Strokovno ter znanstveno uvajati in razširjati dobre prakse ohranitvenega/ regenerativnega kmetijstva.

2. Zagotoviti prehransko varnost ob spoprijemanju s podnebnimi spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti

3. Zmanjšati okoljski in podnebni odtis prehranskega sistema EU

Trenutno ni prihodnjih dogodkov

Dosežki naših članov

Postani član

Letna članarina: 20 €

Organizirana srečanja s člani, obiski kmetij, izmenjava dobrih praks, primeri uspešnih kolobarjev, razprave o najnovejših spoznanjih ohranitvene obdelave tal, multidisciplinarni eksperti, posamezniki, podjetja, organizacije, povezovanje, sodelovanje in še ve

bottom of page