top of page

Projekt »Inovativna praksa gnojenja z živinskimi gnojili«

Društvo SZOK sodeluje v projektu »Inovativna praksa gnojenja z živinskimi gnojili«, ki se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz programa razvoja podeželja, podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014- 2020.


POVZETEK

Gre za enoletni projekt v okviru katerega bomo raziskali, razvili in preizkusili inovativno prakso na področju uporabe živinskih gnojil (predvsem gnojevke), ki bo vključevala uporabo tehnologij in sredstev za zagotavljanje nižjih izpustov amonijaka ter digitalno orodje za izračun optimalnega odmerka gnojila oz. količine hranil na enoto površine. Inovativna praksa bo predstavljala prehod k učinkovitejšemu, bolj ekonomičnemu in okolju bolj prijaznemu načinu uporabe živinskih gnojil v primerjavi z obstoječimi praksami gnojenja.


GLAVNE DEJAVNOSTI

Glavna dejavnost projekta je razviti in v okviru praktičnega preizkusa na več kmetijskih gospodarstvih preizkusiti učinkovitost inovativne prakse apliciranja živinskih gnojil (gnojevke). Opravljali bomo meritve emisij amonijaka takoj ob razvozu in po 24 urah po razvozu ter preverjali izboljšanje absorpcije dušika iz različno aplicirane in obdelane gnojevke, ter preučevali vpliv aplikacije in obdelave gnojevke na količino in kakovost pridelka.


CILJI

Z novo prakso apliciranja živinskih gnojil bomo doprinesli k zmanjšanju emisij amonijaka ob razvozu gnojevke, kar posledično pomeni manjše izgube dušika iz gnojevke ter zmanjšanje potreb po nakupu mineralnih gnojil. Nižje emisije amonijaka pomenijo hkrati tudi manj neprijetnih vonjav in prispevek v varovanju okolja.


PRIČAKOVANI REZULTATI

 Manj izgub dušika ob razvozu gnojevke,

 zmanjšano onesnaženje voda z nitrati,

 optimizirana (po)raba živinskih gnojil na enoto površine,

 zmanjšana potreba po mineralnih gnojilih,

 manj neprijetnih vonjav – doprinos k izboljšanju sobivanja lokalnega prebivalstva in kmetijskih gospodarstev.


POVEZAVE


Inovativna praksa gnojenja z živinskimi gnojili
.pdf
Download PDF • 464KB

22 views0 comments

Commentaires


bottom of page