top of page

Projekt »Inovativna praksa gnojenja z živinskimi gnojili«

Društvo SZOK sodeluje v projektu »Inovativna praksa gnojenja z živinskimi gnojili«, ki se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz programa razvoja podeželja, podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014- 2020.


POVZETEK

Gre za enoletni projekt v okviru katerega bomo raziskali, razvili in preizkusili inovativno prakso na področju uporabe živinskih gnojil (predvsem gnojevke), ki bo vključevala uporabo tehnologij in sredstev za zagotavljanje nižjih izpustov amonijaka ter digitalno orodje za izračun optimalnega odmerka gnojila oz. količine hranil na enoto površine. Inovativna praksa bo predstavljala prehod k učinkovitejšemu, bolj ekonomičnemu in okolju bolj prijaznemu načinu uporabe živinskih gnojil v primerjavi z obstoječimi praksami gnojenja.


GLAVNE DEJAVNOSTI

Glavna dejavnost projekta je razviti in v okviru praktičnega preizkusa na več kmetijskih gospodarstvih preizkusiti učinkovitost inovativne prakse apliciranja živinskih gnojil (gnojevke). Opravljali bomo meritve emisij amonijaka takoj ob razvozu in po 24 urah po razvozu ter preverjali izboljšanje absorpcije dušika iz različno aplicirane in obdelane gnojevke, ter preučevali vpliv aplikacije in obdelave gnojevke na količino in kakovost pridelka.


CILJI

Z novo prakso apliciranja živinskih gnojil bomo doprinesli k zmanjšanju emisij amonijaka ob razvozu gnojevke, kar posledično pomeni manjše izgube dušika iz gnojevke ter zmanjšanje potreb po nakupu mineralnih gnojil. Nižje emisije amonijaka pomenijo hkrati tudi manj neprijetnih vonjav in prispevek v varovanju okolja.


PRIČAKOVANI REZULTATI

 Manj izgub dušika ob razvozu gnojevke,

 zmanjšano onesnaženje voda z nitrati,

 optimizirana (po)raba živinskih gnojil na enoto površine,

 zmanjšana potreba po mineralnih gnojilih,

 manj neprijetnih vonjav – doprinos k izboljšanju sobivanja lokalnega prebivalstva in kmetijskih gospodarstev.


POVEZAVE


Inovativna praksa gnojenja z živinskimi gnojili
.pdf
Download PDF • 464KB

34 views1 comment

1 comentário


NATASA SOBA
NATASA SOBA
05 de jun.

FINANCIRANJEod STEFKA KURALT VIDAMAR  

Najlepša hvala Bogu, da je STEFKA KURALT VIDAMAR  vrnil na mojo pot.

Sem kmet in prihajam iz Slovenije

Za vse vaše finančne potrebe ali finančne težave se obrnite na to odlično STEFKA KURALT VIDAMAR in popolnoma boste zadovoljni. Ta ženska mi je pravkar pomagala z majhno vsoto 50.000 evrov in to je zame več kot dovolj.

Bogu se zelo zahvaljujem, ker me je postavil na mojo pot.

Ona je ženska s srcem, zahvaljujoč tej čudoviti ženski sem lahko dvignil svoj življenjski standard in svoj dolg.

Če potrebujete majhno posojilo, se obrnite na njih in ne boste razočarani.

Elektronski naslov: kuraltvidamarstefka@gmail.com

Upoštevajte to:

Če niste iz Slovenije, prosim vzdrži se

Hvala vam

Curtir
bottom of page