top of page

Ohranitveno kmetijstvo je za odločevalce preveč dolgoročno

Novinar Luka Tetičkovič v članku z gornjim naslovom nadaljuje pisanje o ohranitvenem kmetijstvu in se v najnovejšem prispevku sprašuje, kje in zakaj je ukrep ohranitveno kmetijstvo izpadel iz Skupne kmetijske politike 2023–2027, čeprav je bila ideja v prvem osnutnu že vključena.Kdaj bodo odgovorni odločevalci v državi začeli z dolgoročnim prilagajanjem slovenskega kmetijstva na okoljske spremembe in prenehalo s kratkoročnimi intervencijami, ki lobirajo za kmetovanje po starem - s subvencijami.

Novinar zaključuje, da bo za ohranitvene kmete na voljo le tolažilna nagrada, katere višina pa še ni znana: »Kljub temu so predvideni ukrepi, ki spodbujajo posamezne elemente ohranitvenega kmetijstva, v okviru intervencije Shema za podnebje in okolje (SOPO) ter v okviru intervencije Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP),« mirijo na ministrstvu za kmetijstvo. »V okviru SOPO so predvidene pointervencije: Naknadni posevki in podsevki, Ozelenitev njivskih površin prek zime in Konzervirajoča obdelava tal. V okviru KOPOP pa poditervenciji Ohranjanje kolobarja in Setev rastlin za podor.«

30 views0 comments

Comments


bottom of page