top of page

Člani SZOORT na obisku na Madžarskem

Manjša delegacija Slovenskega združenja za ohranitveno obdelavo in rodovitnost tal se je v začetku avgusta mudila na obisku na Madžarskem. Odzvali smo se povabilu prof. dr. Márte Birkás s Fakultete za kmetijstvo in okoljske študije, Univerze Szent István v Gödöllő-u. Prof. Birkás je ena vodilnih raziskovalk s področja rodovitnosti in obdelave tal na Madžarskem ter avtorica številnih znanstvenih člankov in monografij. Na obisku se nam je pridružil tudi prof dr. Ivica Kisić z Agronomske fakultete v Zagrebu. V okviru dvodnevne ekskurzije smo si na lokaciji dolgoletnih poskusov blizu kraja Hatvan, ogledali talne razmere in demonstracijo strojev za obdelavo tal.Na velikih poskusnih poljih izvajajo večletne poskuse primerjave različnih načinov obdelave tal, v katerih preučujejo vpliv obdelave na tla in okolje.

Talni tip na poskusnem polju je černozem, tla so globoka, glinasto meljaste teksture, z dovolj humusa v celotnem prifilu in imajo izrazito poliedrično strukturo.


Povprečna letna količina padavin znaša 580 mm in kljub temu, da v času našega obiska že več tednov ni bilo omembe vrednih padavin, so tla v zgornjih 5 cm suha, globlje pa ostajajo vlažna (na nivoju ca. 60 % poljske kapacitete), kar kaže na sposobnost tal za zadrževanje vode.

Načini obdelave tal v poskusih: oranje, podrahljavanje, nogačna tehnika, obdelava z diski in direktna setev.

S pomočjo penetrometra izmerimo upornost tal in s tem vpliv obdelave na zbitost in nastanek plazine.

Poleg parametrov rodovitnosti tal v poskusih izvajajo tudi meritve CO2 in s tem vpliva obdelave na okolje.

a je na Madžarskem poleg strnih žit in koruze tretja najbolj zastopana poljščina v kolobarju. Na sliki rastejo sončnice na tleh obdelanih s podrahljalnikom.

Dobro razvit koreninski sistem koruze na tleh obdelanih na ohranitveni način (nogačna tehnika).

Skupinska slika z gostitelji in kolegom iz Hrvaške. Nedvomno so se kolegi z Madžarske izkazali kot izjemni gostitelji in organizatorji poučnega dogodka. Z namenom krepitve mednarodnega sodelovanja si v prihodnje organizacijo podobnih ekskurzij obetamo tudi v Sloveniji in na Hrvaškem.

5 views0 comments

Comments


bottom of page